אופיין של רכיב אוהמי ( נגד ) אופיין של רכיב לא אוהמי ( למשל נורת להט ) נגד אוהמי תיל גלילי בעל אורך L ושטח חתך A נַגָד אוהמי חוק אוהם הוא חוק אמפירי ( ניסויי ) שאינו מתקיים עבור כל החומרים או בכל טמפרטורה . למעשה, עם עליית הטמפרטורה של המוליך גוברות התנודות של אטומי הסריג, וכתוצאה מכך עולה התנגדותו לזרם . אך כאמור, בתחום רחב של טמפרטורות החוק עדיין מתקיים . לכן חוק אוהם הוא רק קירוב למצב האמיתי ואינו חוק טבע כמו חוק קולון או חוק הכבידה העולמי . בטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד חוק אוהם אינו מתקיים, מכיוון שההתנגדות משתנה באופן קיצוני . נַגד מוליך, המקיים את חוק אוהם, נקרא נגד אוהמי . יש שני סימונים מקובלים לנגד אוהמי . בספר זה נשתמש בסימון העליון מבין השניים ( מלבן ) . אופיין של נגד אוהמי ושל נורת להט את תלות הזרם במתח נהוג לתאר בצורת גרף הנקרא אופיין . מחוק אוהם ברור כי אופיין של נגד הוא קו ישר, העובר דרך ראשית הצירים, כאשר הערך ההפוך של שיפוע הגרף שווה להתנגדות הנגד . כאשר נורת להט דולקת, הטמפרטורה עולה ליותר מ - 1,000 מעלות צלזיוס והיחס הישר בין I ל - V מפסיק להתקיים . לכן אופי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית