30 פרק 2 השדה החשמלי תרשים ב : קווי שדה סביב זוג מטענים חיוביים . תרשים א : קווי שדה סביב זוג מטענים שליליים . + + + + + + באיור מתוארים כיווני השדה החשמלי במרחק r ממטען נקודתי חיובי Q + וממטען נקודתי שלילי Q - . עקרון הסופרפוזיציה, שבו השתמשנו לחישוב של כוח שקול, תקף כמובן גם לשדות חשמליים, כלומר : יחידת המידה של השדה החשמלי היא : השדה החשמלי סביב מטען נקודתי נתחיל את דיוננו בשדה החשמלי הפשוט ביותר, שנוצר על ידי מטען בודד Q . לפי חוק קולון, גודל הכוח הפועל על מטען בוחן חיובי q + שנמצא במרחק r מהמטען Q + , נתון על ידי : . נחלק ב - q את המונה ואת המכנה ונקבל : . לכן על פי ההגדרה, עוצמת השדה החשמלי הנוצר על ידי המטען Q במרחק r ממנו היא : . Q + q + r E Q + q - r E E E E + + + + כדי לבטא באופן חזותי את השדה החשמלי בנקודות שונות במרחב, פרדיי הציע להשתמש ב" קווי שדה " . קווים דמיוניים אלה הם קווים שהמשיק בכל נקודה עליהם מצביע לכיוון השדה . באיורים הבאים מתוארים קווי שדה חשמליים במערכים שונים של שני מטענים חשמליים שווים בגודלם . קווי שדה 31 פרק 2 השדה החשמלי תרשים ג : קווי שדה סביב זוג מטענים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית