7 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון אטומים, אלקטרונים, פרוטונים ונויטרונים בדרך כלל, הגופים שאנו נתקלים בהם הם ניטרליים מבחינה חשמלית, כלומר כמות המטענים החיוביים בהם שווה בדיוק לכמות המטענים השליליים . כדי להפוך גופים ניטרליים לטעונים, צריך להפריד בין המטענים החיוביים לשליליים . מבנה החומר מסביר את התופעות שתיארנו ותופעות נוספות . החומרים בנויים מאטומים . בתיאור הפשוט ביותר, האטום בנוי מגרעין דחוס מאוד הנמצא במרכזו, וסביבו נעים אלקטרונים בעלי מסה קטנה מאוד הנושאים מטען חשמלי יסודי שלילי . בגרעין האטום נמצאים חלקיקים משני סוגים הנקראים נוקליאונים : פרוטונים ונויטרונים . לפרוטונים ולנויטרונים מסה גדולה בהרבה מאשר לאלקטרונים, כמצוין בטבלה . לפרוטונים יש מטען חשמלי השווה בגודלו למטען האלקטרון ( המטען היסודי ) אך סימנו הפוך ( חיובי ) . הנויטרונים הם חסרי מטען חשמלי ( ניטרליים, כפי ששמם מעיד עליהם ) . באטום או בחומר ניטרלי ( כלומר לא טעון ) , מספרם של הפרוטונים שווה בדיוק למספרם של האלקטרונים . אטום המימן הוא היחיד שבגרעינו פרוטון אחד ללא נויטרון . קוטר האטום גדול פי 100,000 בקירוב מקוטר הגרעין, ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית