61 מה מתחיל ב - אָ ? הבחנה שמיעתית - בררו שכל האיורים מובנים, ושהמילים ידועות . קראו את המילים, והתלמידים יסמנו . המילים : אדום, ילדה, ארון, חתול ; תפוז, ארמון, אופניים, אריה . באיזו מילה שומעים אָ ? הבחנה שמיעתית - יש לקרוא בהדגשה את המילים ולבטא את ה - אָ בתוכן כדי שלא תיבלע : לטאָה, מַרְאה . קומיקס - שאלו : מה קסם • אומרת ? למה היא אומרת אָה ? כרטיסים מצוירים - אפשר לחפש • בכרטיסים מילים שיש בהם אַ / אָ / אֲ . אפשר ליצור מכרטסת הא"ב + סרגל התנועות את הצירופים הללו ולקרוא אותם . אפשר ליצור את צורת האות א בגוף . תלמידים יכולים לנסות ליצור זאת יחד ( אפשר גם לשכב על הרצפה ) . אפשר לשחק ב משחק הדמיה : • בונים מעין שוק ודוכנים , התלמידים - בעלי הדוכנים יכריזו על מילים, ורק אם יש בהן אַ / אָ / אֲ תלמידים אחרים יקנו ( ואפשר להוסיף צלילים שנלמדו כבר ) . אפשרות נוספת למשחק בשוק הדוכנים - קונים לפי צליל : כל תלמיד יקבל שלושה כרטיסים שעליהם כתוב צירוף . באמצעות כרטיסים אלה יוכל לקנות דברים ששומעים בשם שלהם את הצליל המתאים . ילדים המסוגלים לכך יוכלו להכין בעצמם כרטיסים . פעילות זו מסייעת בפיתוח ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית