13 של מודעות ( ערנות ) עצמית ובין - אישית, וכן התבוננות בשיח הן מנקודת המבט של התכוננות לקראתו והן באופן רפלקטיבי . טיפוח ההאזנה והבנת הנשמע - תלמידים מסוגלים להאזין לטקסטים מורכבים וארוכים יותר מאלה שהם מסוגלים לקרוא בכוחות עצמם, במיוחד בשלבים הראשונים של רכישת הקריאה . מכאן, שהתלמידים יכולים להפיק הנאה מן ההאזנה לטקסטים מורכבים כאשר הם לא נדרשים לקרוא אותם . בעת ההאזנה המאזינים מפתחים תסריט של העלילה, והתסריט מאפשר לזכור טוב יותר את העלילה . בחוברת 1 - 3 , במדור "מה נשמע היום" הובאו טקסטים ארוכים , ספרותיים או אחרים, שמטרתם טיפוח האזנה . מטרת הטקסטים האלה לפתח האזנה ממוקדת : זיהוי רעיון מרכזי, זיהוי פרטים התומכים ברעיון המרכזי, הסקת מסקנות, האזנה לטון הדיבור ורגישות למשלב . השיעור העוסק בהבנת הנשמע כולל שלושה שלבים : פעילויות הכנה לפני הקריאה, קריאת הטקסט מספר פעמים על ידי המורים ופעילויות בעקבות הקריאה בחוברת ובעל פה . בניגוד לקטעי הקריאה הקצרים בחוברות, הטקסטים להאזנה יהיו ברמת קושי גבוהה הרבה יותר - ארוכים יותר, אוצר מילים עשיר יותר, תחביר ושיח מורכבים יותר . את הקריאה יבצעו המורי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית