8 כפולת הא"ב - בסוף חוברת 1 נוסף לוח ( דף כפול קשיח ) ובו אותיות הא"ב וסימני הניקוד . האותיות וסימני הניקוד הנפוצים מופיעים פעמיים . תלמידים יוכלו לגזור את הלוח, להפריד לאותיות ולסימני ניקוד ולהרכיב את הצלילים הנלמדים, ואת המילים הנלמדות . בחוברת 1 - מוצגים הילדים שהם גיבורי התכנית . בחוברת 2 - מוצגים בני המשפחה של תמר ואירועים בחיי המשפחה . בחוברת 3 - המעגל מתרחב לעולם בית הספר, ונוספים חברים ומורה . את החוברות מלווה דמות נוספת - קסם, השואלת שאלות ומתלבטת בנושאים הקשורים לשפה . מטרתה - פיתוח מודעות מטה - לשונית . משך ההוראה הסביר של קסם וחברים - הכרת האותיות וקסם וחברים 1,2,3 עשוי להיות שישה עד שמונה חודשים ( ולהסתיים בין פורים לפסח ) . בסוף כל חוברת הובאה אפשרות להערכה באמצעות מבדק קריאה . המבדקים נמצאים במרכז מורים ברשת . מדריכים למורה לכל חוברת נכתב מדריך מלווה . כדי להקל על המורים, במדריך לחוברות 1 - 3 עמודי החוברת מצולמים בהקטנה, ובכל עמוד יש הערות והנחיות המסבירות כיצד לעבוד בחוברת . בתוספת הצעות לפעילויות נוספות . אביזרים לכיתה 1 . כרטיסי אותיות וסימני ניקוד 2 . כרטיסים מצוירים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית