6 3 . פיתוח הבנת הנקרא ואוצר מילים - הוראת הפענוח נעשית באמצעות תרגול מגוון, המדגיש פיתוח של הבנת הנקרא ושל אוצר מילים . לעיתים, בעזרת המדריך למורה, המורים מצביעים על תופעות לשוניות כמו משפחות מילים, גזירת מילים ותבניות, כדי לעורר בתלמידים מודעות לשפה ולמבנה שלה . בדרך זו מתפתחת החשיבה על שפה בכלל ועל מילים בפרט . כמו כן משתמשים במשחקי שפה, היוצרים מצבים של לימוד תוך שעשוע במילים . 4 . שפה טבעית - מן המילים הבודדות יוצרים ( כבר בשלבים ראשונים ) הקשרים טבעיים, אמתיים, ובעלי משמעות : צירופי מילים, משפטים וקטעים . מילות קישור ומיליות ( כגון : אֶת, של, כן / לא ) מוקנות כמילים שלמות והן מאפשרות ליצור משפטים שלמים וטבעיים . הטקסטים הייעודיים להקניית הקריאה כתובים בעברית תקנית, טבעית ומוכרת לילדים, בלא מילים "גבוהות" או בלתי שכיחות . השימוש בשפה טבעית ומוכרת מקל על התלמידים את רכישת הקריאה . 5 . ידע מורפולוגי ותחבירי - הכרה של תופעות מורפולוגיות ברמת המילה הבודדת ( זכר - נקבה, רבים, פועל ) וידע תחבירי ( סדר המילים במשפט והקשר ביניהן ) - כל אלה תורמים להבנת הנקרא באמצעות הישענות על ההקשר . כשה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית