מבוא מבוא הפעילויות בפינת יוצא מן הכלל בכיתה ו ממשיכות את רצף הפעילויות בנושא קבוצות, שהתלמידים מכירים משנים קודמות . הקבוצות בפינה זו מוצגות בתרשים הנקרא "דיאגרמת ון", המבטא את הקשר בין הקבוצות . דיאגרמות ון יכולות להציג ולבטא קשר בין כמה קבוצות, אך הפעילויות בפינה זו מתמקדות בקשרים בין שתי קבוצות נתונות . בין שתי קבוצות יכולים להתקיים סוגים שונים של קשרים : 1 . זרות – אין לשתי הקבוצות איברים משותפים כלל . למשל : קבוצה א – יונקים קבוצה ב – עופות אין בעל חיים שהוא גם עוף וגם יונק . בדיאגרמת ון יוצגו שתי קבוצות זרות כשתי אליפסות נפרדות, לדוגמה : קבוצה ב : ע ו פ ו ת קבוצה א : י ו נ ק י ם 2 . הכלה – כל האיברים של קבוצה אחת שייכים גם לקבוצה האחרת . למשל : קבוצה א – יונקים קבוצה ב – קופים כל קוף הוא גם יונק, ולכן קבוצה ב מוכלת בקבוצה א . בדיאגרמת ון יוצגו שתי קבוצות שיש ביניהן קשר של הכלה כשתי אליפסות, אחת בתוך האחרת, כך שהאליפסה הפנימית מייצגת את הקבוצה המוכלת, והאליפסה החיצונית את הקבוצה המכילה, לדוגמה : קבוצה א : י ו נ ק י ם קבוצה ב : ק ו פ י ם קבוצת היונקים מכילה את קבוצת הקופים, ולכן ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית