ג . השלמת ציורים אותה החוקיות מתקיימת גם בטור האמצעי : למעלה יש לב בתוך ריבוע ולמטה ריבוע בתוך לב . לכן תתקיים אותה החוקיות גם בטור הימני : למעלה יש כוכב בתוך עיגול ולמטה יהיה עיגול בתוך כוכב, ולכן התשובה היא ג . עמוד 17 : מ ושית הבלשית איזה ציור חסר ? הקיפו . דגבא מחפשים חוקיות בטורים ובשורות : בטור השמאלי כל הצורות כחולות, ובטור הימני כל הצורות לבנות . הצורה החסרה היא בטור הימני, ולכן אפשר לדעת שהיא תהיה לבנה . אפשר להבחין בחוקיות בכל שורה – האיבר הימני בכיוון ההפוך מהאיבר השמאלי . בשורה העליונה רואים שהמשולש התהפך : אותה החוקיות מתקיימת גם בשורה האמצעית כשהחץ מתהפך : לכן תתקיים אותה החוקיות בשורה התחתונה, והלב יתהפך . כמו כן עליו להיות לבן, ולכן התשובה היא א . 129 ג . השלמת ציורים עמוד 32 : מ ושית הבלשית איזה ציור חסר ? הקיפו . דגבא התבוננו בטורים מלמעלה למטה . מה קורה למשולשים הלבנים ? מתבוננים בטור השמאלי מלמעלה למטה . שימו לב לרמז של הפיה – יש לבדוק איך המשולשים הלבנים משתנים . למעלה יש משולש לבן, וכל השאר כחולים . למטה המשולש שהיה לבן הפך לכחול והתהפך כיוונו . שאר המשולשים נותרו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית