ב . סדרות מספרים הפעילות הראשונה מסוג זה היא ב עמוד 20 : מ ושית הבלשית = 24 ) 3 + 3 ( = 2 24 = 3 3 + 24 = 3 24 בשבט קָטוֹנְגָה כל תינוק שנולד מקבל סרט . בכל יום הולדת מוסיפים לסרט נוצות לפי תבנית קבועה . הינה הסרט של פיג'ויה בארבעת ימי ההולדת הראשונים שלה . א . כמה נוצות יש בסרט בכל שנה ? השלימו . נוצות נוצות נוצות נוצות ב . כמה נוצות יהיו בסרט של פיג'ויה כשתהיה בת 10 ? ג . הקיפו את התרגיל המתאים לחישוב מספר הנוצות שיהיו בסרט של פיג'ויה כשתהיה בת 24 ופתרו אותו . יום ה ולדת 1 יום ה ולדת 2 יום ה ו לדת 3 יום ה ו לדת 4 12 9 6 3 72 30 נוצות . בכל יום הולדת מוסיפים לפיג'ויה 3 נוצות לסרט . מספרי הנוצות בכל יום הולדת יוצרים סדרה בקפיצות של 3 . אפשר לראות שבכל יום הולדת מספר הנוצות הוא פי 3 מגילה של פיג'ויה ביום ההולדת : ביום הולדת 1 יש לה 3 נוצות, ביום הולדת 2 יש לה 2 קבוצות של 3 נוצות, ולכן יש לה 6 נוצות, וכן הלאה . אפשר לדמיין כיצד יראה הסרט של פיג'ויה ביום הולדת 10 – יהיו בו 10 קבוצות של 3 נוצות, ולכן 30 נוצות . במקום לתאר במילים את הקשר בין הגיל ביום ההולדת ובין מספר הנוצות, התלמידים מתבקשי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית