שוב חישוב ב פעילות 6 כדי ליצור מלבן צריך שני זוגות של קרשים שווים באורכם, ושסכום האורכים של כל זוג יהיה 5 . 2 מטרים . הינה שתי אפשרויות לפתרון : אפשרות א מ׳ מ׳ מ׳ מ׳ אפשרות ב מ׳ מ׳ מ׳ מ׳ 6 . ליערה יש קרש באורך 5 מטר, והיא רוצה לחתוך את כולו לארבעה חלקים כדי ליצור ערוגה מלבנית . כתבו אפשרויות שונות לאורכים של ארבעת חלקי הקרש שיערה יכולה לחתוך . ז כ רו : גם ריבוע הוא מ לבן . 08 . 1 25 . 1 42 . 1 25 . 1 08 . 1 25 . 1 42 . 1 25 . 1 ב פעילות 9 אפשר לראות לפי הציור השמאלי שמשקלם של אבטיח ואפרסק יחד הוא 4 ק"ג . 9 . התבוננו בציור . מה משקל הבננה ? חישובים : 0 1 0 4 23 1 4 23 88 . 3 ק״ג ק״גק״ג לפיכך משקל האפרסק הוא 12 . 0 ק"ג ( 12 . 0 = 88 . 3 – 4 ) . לפי הציור הימני אפשר לראות שמשקלם של בננה ושני אפרסקים הוא 5 . 0 ק"ג . כדי למצוא את משקל הבננה, יש לחסר ממשקל זה את משקלם של שני אפרסקים ולמצוא שמשקלה של הבננה הוא 26 . 0 ק"ג או 260 גרם ( 26 . 0 = 12 . 0 × 2 – 5 . 0 ) . 119 שוב חישוב ב פעילות 10 בכל תרגיל יש למלא את כל המשבצות ולכתוב ספרה שונה בכל משבצת . אפשר לעודד את הילדים לכתוב תרגילים בלי המר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית