א . חזרה פעילויות 5 – 7 משמשות לתרגול התאמת חלקים המיוצגים בציורים לאחוזים ולהפך . אם יש צורך, התלמידים יכולים להיעזר בהרחבה ובצמצום . ב סעיף ז של פעילות 5 אפשר להציע לתלמידים המתקשים לזהות את השבר להוסיף קווי חלוקה ( בדומה לסעיף א באותה הפעילות ) , כך : ז % 25 ב סעיף ג של פעילות 7 יותר מ- % 25 מהצורה צבועים, ולכן אין להקיף אותה . התלמידים מתבקשים להסביר כיצד ידעו זאת . דוגמה להסבר אפשרי היא חלוקת הציור לשני חלקים, כך : ג בציור רואים שהמשבצות הוורודות בחלק השמאלי הן רבע מהמלבן ואילו בחלק הימני, המחולק , כלומר יותר מרבע . 3 8 ל- 8 משבצות, המשבצות הוורודות הן . האחוזים המתאימים 1 8 מטרתה של פעילות 9 היא להציג לראשונה את האחוז המתאים לשבר לחלק הצבוע ב סעיפים א – ד הם למעשה סדרה, שבה בכל סעיף החלק הצבוע הוא מחצית מזה שבסעיף הקודם . כך מתקבל ש סעיף ד מציג לראשונה חלק באחוזים שאינו מספר שלם . , והאחוז המתאים הוא חצי 1 8 החלק הצבוע בסעיף זה הוא חצי מרבע, ולכן השבר המתאים הוא או % 5 . 12 . חשוב להדגיש בפני התלמידים שבניגוד לשברים, שבהם 1 2 מ- % 25 , כלומר, % 12 המונה והמכנה חייבים להיות מספרים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית