מבוא לפרק כמו בבעיות של חלק מכמות בשברים, גם בבעיות אחוזים מעורבים בדרך כלל שלושה מרכיבים : הכמות הכוללת, החלק והכמות החלקית . בבעיה טיפוסית נתונים שניים ממרכיבים אלה, ויש למצוא את השלישי . דוגמאות : גבא בכיתה יש 30 תלמידים, % 20 מהם משתתפים בחוג מתמטיקה . כמה תלמידים משתתפים בחוג מתמטיקה ? בכיתה יש 30 תלמידים . 6 מהם משתתפים בחוג מתמטיקה . איזה אחוז מהתלמידים משתתפים בחוג מתמטיקה ? 6 תלמידים, שהם % 20 מתלמידי הכיתה, משתתפים בחוג מתמטיקה . כמה תלמידים יש בכיתה ? צריך לחשב את הכמות צריך למצוא את החלק החלקית . ( האחוז ) המתאים לכמות החלקית . צריך לחשב את הכמות הכוללת . בתוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ו יש דרישה ללמד רק שניים מסוגים אלה : א . מציאת הכמות החלקית ( דוגמה א ) – סוג זה מכונה בתוכנית הלימודים "חישוב ערך האחוז" . ב . מציאת החלק ( דוגמה ב ) – סוג זה מכונה בתוכנית הלימודים "חישוב האחוז" . בעיות שצריך לחשב בהן את הכמות הכוללת ( דוגמה ג ) הן בדרך כלל קשות יותר מהבעיות האחרות, ואף שאינן נדרשות בתוכנית הלימודים, משולבות כמה מהן בפרק זה וחלקן מסומנות כאתגר . דוגמה לבעיה כזאת – פעילות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית