ד . מציאת החלק פעילות 16 עוסקת בנתונים אמיתיים בנוגע לאורך הראש מתוך אורך הגוף כולו אצל תינוק ואצל מבוגר . התלמידים מחשבים את החלק המתאים לאורך הראש מאורך הגוף כולו ומוצאים 1 ) . כלומר אצל תינוקות 21 21 147 1 ( = + 8 ) ואצל מבוגר הוא 8 13 13 139 4 ( = + 1 4 שאצל תינוק הוא אורך הראש הוא חלק גדול יותר מאורך הגוף כולו מאצל מבוגר . התלמידים מתבקשים לבדוק על עצמם איזה חלק הוא אורך הראש שלהם מאורך הגוף שלהם . כדאי לבצע פעילות זו ולדון בה עם כל תלמידי הכיתה . מושית הבלשית עמוד 125 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 121 - 132 ) . פעילות 18 היא חידה שחשוב לענות בה נכון על סעיף א כדי לענות על שאר הסעיפים . מחייו, שהן 5 שנים, אז כל שנות חייו הן 60 שנים 1 12 אם האיש שחד את החידה הוא סבא ( 60 = 12 × 5 ) . כמה ? איזה חלק ? 1 1 12 5 אפשר לראות זאת בטבלה : 60 בשאר הסעיפים התלמידים מתבקשים למצוא את הכמות החלקית או את החלק . כדאי לעודד אותם לצמצם את השברים המתקבלים כדי להקל על עצמם בחישובים . הינה הפתרון של הפעילות : 18 . יום הולדת לסבא סבא חוגג יום הולדת . פתרו את החידון שהוא הכין לכבוד המאורע : 1 12 מחי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית