ג . מציאת הכמות הכוללת 1 7 מהילדים שבגינה וכמה ילדים גם ב סעיף ב אפשר להיעזר בציור כדי למצוא כמה ילדים הם יש בגינה בסך הכול . ב דיון יהיו תלמידים שיסבירו את הפתרון בעזרת ציור דומה לזה המוצג כאן, ותלמידים אחרים יסבירו בעזרת חישובים בעל פה . ב הינה ציור של 3 7 מהילדים שבגינה . 1 מהילדים שבגינה ? ‹ כמה ילדים הם 7 ‹ כמה ילדים יש בגינה ? 1 7 3 7 3 ילדים 3 ילדים 3 ילדים 3 ילדים 3 ילדים 21 ילדים 1 1 17 17 17 17 77 גם ב סעיף ג התלמידים צריכים למצוא את הכמות הכוללת לפי החלק . ראשית עליהם לבחור מהבנים בכיתה . בציור א יש 6 בנים, ובציור ב יש 5 בנים . ציור א הוא 2 5 את הציור המתאים ל- מהבנים הם 3 בנים, ולפיכך יש בכיתה 15 1 5 המתאים כי המספר זוגי, ואפשר למצוא בעזרתו ש- בנים בסך הכול ( 15 = 5 × 3 ) . ציור א 1 1 55 ציור ב אינו מתאים משום שאם מנסים למצוא כמה בנים הם חמישית מהכיתה, מגיעים למספר שאינו שלם ( 5 . 2 = 2 : 5 ) . מהתלמידים השרים במקהלה הוא ציור שבו מספר 4 5 באופן דומה, הציור ב סעיף ד המתאים ל- התלמידים מתחלק ב- 4 , כלומר ציור ב . יוצא מן הכלל עמוד 110 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 133 - 14...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית