א . חזרה ב דיון שבתום הפעילות התלמידים מגיעים למסקנה שהמשותף לכל הציורים הוא ששטחם 8 משבצות – שטח שהוא פי 4 משטח הציור הנתון . תלמידים יכולים גם להגיע למסקנה שהשבר . בדיון גם שואלים אילו מספרים מתאימים לציור שבו 10 משבצות . 1 5 גדול פי 4 מהשבר 4 5 . תלמידים יכולים גם להציע כל שבר השווה ל- 1 , והתשובה 5 5 המספרים המתאימים הם 1 ו- תהיה כמובן מתאימה . ב פעילות 3 התלמידים צריכים לסמן את כל השברים המתאימים לציור בכל סעיף . הם יכולים . 8 220 5 מתאים כי = 2 5 לנקוט אסטרטגיות שונות . לדוגמה, ב סעיף ב אפשר למצוא שהשבר ב 8 820 45 210 5 או בעזרת חלוקת עזר כזו : ב 8 820 45 210 5 ב סעיף ב של פעילות 5 התלמידים כותבים אפשרויות שונות למספר הילדים בקבוצה ולמספר הילדים המתנדבים . ב דיון מגיעים למסקנה שמספר הילדים היכולים להיות בקבוצה הוא מספר מהם התנדבו . 1 6 שהוא כפולה של 6 , ולכן לא יכולה להיות קבוצה של 15 ילדים ש- ב פעילות 6 יש שלוש בעיות שבהן אותה הכמות הכוללת ( שעה או 60 דקות ) . ב סעיף א נתונים שני ייצוגים לבעיה ולדרך לפתירתה : טבלת "חלק מכמות", שבה כתובים המרכיבים הנתונים בבעיה, וציור, המדגים דרך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית