מבוא לפרק הטבלאות נועדו לסייע לתלמידים לראות את הקשר בין הכמות הכוללת לכמות החלקית . כמו כן בכיתה ה עסקו התלמידים מעט בשאלות שבהן הכמות החלקית נתונה, ויש למצוא את הכמות הכוללת ( בסוף היחידה "השבר כחלק מכמות – חזרה והעמקה" בפרק "שברים – חלק א", ספר 13 ) . סוגי הבעיות העוסקות בשבר כחלק מכמות בבעיות של חלק מכמות מעורבים בדרך כלל שלושה מרכיבים : הכמות הכוללת, החלק והכמות החלקית . בבעיה טיפוסית נתונים שניים ממרכיבים אלה, ויש למצוא את השלישי . דוגמאות : גבא בכיתה יש 25 תלמידים, 4 5 מהם השתתפו בטיול . ו- כמה תלמידים השתתפו בטיול ? בכיתה יש 25 תלמידים . 20 תלמידים השתתפו בטיול . איזה חלק מהתלמידים השתתפו בטיול ? 4 5 20 תלמידים, שהם מתלמידי הכיתה, השתתפו בטיול . כמה תלמידים יש בכיתה ? צריך לחשב את הכמות צריך למצוא את החלק החלקית . ( השבר ) המתאים לכמות החלקית . צריך לחשב את הכמות הכוללת . בתוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ו נדרש ללמוד את שלושת הסוגים האלה : א . מציאת הכמות החלקית ( דוגמה א ) – סוג זה מכונה בתוכנית הלימודים "מציאת ערך החלק" . ב . מציאת החלק ( דוגמה ב ) – סוג זה מכונה בתוכנית הלימו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית