שוב חישוב התנאי השני : ד . הינה הכרטיסים שקיבל נועם . שניים מהם גלויים, והשלישי הפוך : 3 7 4 , 9 54 2 9 , 7 5 < המורה שלף את הספרה 4 , ונועם קיבל את אותו מספר נקודות כמו נירית . < המורה שלף את הספרה 3 , ונועם קיבל 6 נקודות . < המורה שלף את הספרה 7 , ונועם קיבל 14,070 נקודות . סכום הנקודות שקיבל נועם עבור הספרה 3 בשני הכרטיסים הגלויים הוא 3 . מה יכול להיות המספר בכרטיס השלישי של נועם ? כתבו שלוש אפשרויות : א . המורה שלף את הספרה 8 . כמה נקודות קיבלה נירית ? חישוב : ב . נירית קיבלה 6,003 נקודות . איזו ספרה שלף המורה ? חישוב : ג . איזו ספרה על המורה לשלוף כדי שנירית תקבל את מספר הנקודות המרבי ? כמה נקודות היא תקבל ? חישוב : ד . הינה הכרטיסים שקיבל נועם . שניים מהם גלויים, והשלישי הפוך : 3 7 4 , 9 54 2 9 , 7 5 < המורה שלף את הספרה 4 , ונועם קיבל את אותו מספר נקודות כמו נירית . < המורה שלף את הספרה 3 , ונועם קיבל 6 נקודות . < המורה שלף את הספרה 7 , ונועם קיבל 14,070 נקודות . מה יכול להיות המספר בכרטיס השלישי של נועם ? כתבו שלוש אפשרויות : 80,168 80,400 3 4 80,168 = 80 + 80,000 + 80 + 8 6,00...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית