ד . פעילויות נוספות 3 , 2 65 5 משקלם של שני כדורים ורודים שווה למשקלם של שלושה כדורים צהובים : = # ק"ג ( שימו לב, אין טעם לכתוב את התוצאה כמספר מעורב כי כך נוח יותר להמשיך 6 5 כלומר בחישוב ) . ק"ג, שהן 6 . 0 ק"ג . על צג המשקל 3 5 2 : , כלומר 6 35 5 לכן משקלו של כדור ורוד אחד הוא = בסעיף ב יש לכתוב 6 . 0 או 60 . 0 . כדי למצוא את משקל הכדור הסגול שב סעיף ג , יש להתבונן במאזניים התחתונים ולהשתמש במשקל שחושב בסעיף ב . 1 4 ק״ג 2 משקלם של שלושה כדורים סגולים שווה למשקלם של כדור ורוד והמשקולת : 2 ק"ג . 17 20 2 2 2 , כלומר 1 34 55 1220 1720 20 = + = + 19 20 ק"ג, שהם 95 . 0 3 : 3 : 2 , כלומר 17 5720 1920 20 לכן משקלו של כדור סגול אחד הוא = = ק"ג . על צג המשקל בסעיף ג יש לכתוב 95 . 0 . את סעיפים ד – ו אפשר לפתור על ידי חיבור משקלי הכדורים שנמצאו בסעיפים א – ג . 1 מטר היא הצלע הארוכה של המלבן או הצלע 3 5 ב פעילות 6 לא נתון אם הצלע שאורכה הקצרה של המלבן . לכן יש שתי אפשרויות לתשובה . אם מדובר בצלע הארוכה, הצלע האחרת 4 מטר . אם 4 5 מטר . במקרה זה היקף הערוגה הוא 4 5 קצרה ממנה פי 2 , כלומר אורכה 3 מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית