השבר כמנת חילוק ב פעילות 2 , כשהתלמידים כבר מודעים לדרך החלוקה הכללית, הם ממשיכים לחלק עוגות שווה בשווה בין קוסמים . הם אינם חייבים להשתמש בדרך זו . הם יכולים להציע גם דרכים אחרות, בתנאי שיוכלו להסיק בסופו של דבר מה השבר המתאים לתוצאה, אולם המספרים בפעילות נבחרו כך שדרך החלוקה שנלמדה היא גם הנוחה ביותר . שלושת הסעיפים בפעילות 2 יוצרים סדרה . אלה התרגילים הפתורים : = 5 : 1 1 5 = 5 : 2 2 5 = 5 : 3 3 5 קל לראות את הקשר בין התרגילים לתוצאה ולהסיק מהם איך לפתור את התרגיל הבא בסדרה : = 5 : 4 4 5 קשה יותר להסביר מדוע חוקיות זו מתקיימת . מומלץ לעודד את התלמידים להציע הסברים, גם אם לא מדויקים, כל תלמיד על פי יכולתו . כדאי לוודא שהתלמידים רואים את הקשר הזה : מחלקים כל עוגה לפי מספר הקוסמים, ולכן מספר הקוסמים הוא המכנה של התוצאה . כל קוסם מקבל חלק אחד מכל עוגה, ולכן מספר העוגות, שהוא מספר החלקים שמקבל כל קוסם, הוא המונה של התוצאה . את פעילות 2 מסכמים בהצגת הכלל : אפשר לבטא את התוצאה של כל תרגיל חילוק של שני מספרים שלמים כשבר . כל שבר הוא תוצאה של תרגיל חילוק של שני 5 : 4 מספרים שלמים . לדוגמה : =...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית