מבוא לפרק השבר כמנת חילוק מאיה עידן אלעדגלימאיה עידן אלעדגלי גלי אלעד עידן מאיה עידן אלעדגלי מאיה 3 עוגה . כשמחלקים 3 עוגות בין 4 ילדים, כל ילד מקבל 4 3 בסך הכול 1 4 מכל עוגה, כלומר 4 מחלקים כל עוגה ל- 4 חלקים שווים, וכל ילד מקבל : ) . במשמעות זו המונה של השבר מייצג את מספר השלמים, והמכנה מייצג את 3 4 ( = 4 3 מספר הקבוצות שאליהן מחלקים את השלמים . במשמעות זו קו השבר מקביל לסימן החילוק . פרק זה הוא קצר – יש בו יחידה אחת בלבד, אך יחידה זו נוגעת בכמה נושאים : • הרעיון שכל שבר מייצג בין היתר תוצאה של תרגיל חילוק . לפיכך יש אפשרות לפתור כל תרגיל חילוק של מספרים טבעיים על ידי מציאת השבר המתאים . • ההקבלה בין תרגיל חילוק ובין השבר המתאים לו מאפשרת להשוות תוצאות של תרגילי חילוק בלי לפתור אותם, למצוא תרגילי חילוק בעלי תוצאות שוות ולהשוות בין תרגיל חילוק למספר על סמך ידע מתחום השברים ( השוואת שברים, הרחבה וצמצום ) . • עד כה התלמידים נתקלו כמעט תמיד בתרגילי חילוק שבהם המחולק גדול מהמחלק, ולכן כשנדרש תרגיל שבו המחולק קטן מהמחלק, תלמידים רבים עלולים לטעות ולהתאים תרגיל הפוך מהתרגיל המתבקש . היכולת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית