ה יתקבל מספר קטן מ- 3 . יתקבל מספר גדול מ- 3 . ד יתקבל מספר אי-זוגי . יתקבל מספר זוגי . ג יתקבל המספר 5 . יתקבל מספר המתחלק ב- 5 . ב יתקבל המספר 3 . יתקבל מספר המתחלק ב- 3 . א יתקבל המספר 2 . יתקבל המספר 8 . 2 . מטילים קוביית משחק . איזו אפשרות סבירה יותר ? הקיפו . אם שתי האפשרויות סבירות באותה המידה, הקיפו את שתיהן . או או או או או ב ד יקה האם מצאתם שני סעיפים שבהם שתי האפשרויות סבירות באותה המידה ? יתקבל המספר 1 . יתקבל מספר זוגי . ד וג מ ה או כ י יש 3 פ אות שעליהן מ ס פ ר ז וגי של נ קו ד ות ורק פ אה אחת שעליה נ קו ד ה אחת . ג . ניתוח סיכויים וחישובם 156 3 . ניסוי : הטלת מטבע בהטלת מטבע יכולות להתקבל שתי תוצאות : מספר או ציור . א . מה סביר יותר שיתקבל בהטלת מטבע – מספר או ציור ? הסבירו : ב . ערכו ניסוי : הטילו מטבע של שקל אחד 10 פעמים . כמה פעמים התקבל ציור ? ג . באיזה חלק מההטלות התקבל ציור ? 10 ד . כתבו בטבלאות את מספר הפעמים שקיבל כל תלמיד בכיתתכם ציור מתוך 10 הטלות . מספר הפעמים שם שהתקבל ציור מספר הפעמים שם מתוך 10 הטלות שהתקבל ציור מתוך 10 הטלות ג . ניתוח סיכויים וחישובם 157 מ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית