תלמידי הכיתה ארגנו את נתוני מדידות הדופק בטבלת שכיחויות בשתי דרכים : בטבלה 1 הם ספרו כמה פעמים נמדד כל דופק, ובטבלה 2 הם חילקו את נתוני הדופק לחמישה תחומים שווים . השלימו את שתי הטבלאות . מספר התלמידים הדופק שזה הדופק שלהם במנוחה מספר התלמידים שזה הדופק שלהם במאמץ 4210 6040 61 63 65 72 78 80 82 86 92 100 112 120 123 125 126 148 156 160 161 180 190 • מה ההבדל בין שתי טבלאות ד יון השכיחויות ? • האם אפשר להציג את אותם הנתונים בטבלת שכיחויות אחרת ? כיצד ? שכיחות היא מספר הפעמים שנתון מסוים חוזר על עצמו . בטבלת שכיחויות מוצגים כל הנתונים והשכיחויות שלהם . ת ז כ ורת תחום מספר התלמידים הדופק שזה הדופק שלהם במנוחה מספר התלמידים שזה הדופק שלהם במאמץ 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 טבלה 1 טבלה 2 ב . שכיחות ושכיחות יחסית 147 2 . חזרו אל הנתונים על דופק במנוחה ועל דופק במאמץ שאספתם וניתחתם בקבוצתכם . כעת בדקו את הנתונים של כל תלמידי הכיתה ( עמוד 143 ) . א . השלימו בטבלאות שבעמוד 143 את הטורים השמאליים – דופק במאמץ . ב . קיבלתם טבלאות ובהן נתונים על הדופק במנוחה ועל הדופק במאמץ של כל תלמידי הכי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית