מרובעים 136 שוב חישוב 3 . בכל סעיף כתובה תכונה . הקיפו את סוגי המרובעים שתכונה זו מתקיימת בהם תמיד . 4 . מתחו קו מכל מרובע אל כל הסוגים המתאימים לו מהרשימה שלמטה . ב ד יקה האם מתחתם שישה קווים בסך הכול ? ג כל הזוויות שוות זו לזו מעויןדלתוןטרפז מלבןמקביליתריבוע ב ד יקה האם הקפתם שני סוגים של מרובעים ? א יש שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות מעויןדלתוןטרפז מלבןמקביליתריבוע ב ד יקה האם הקפתם ארבעה סוגים של מרובעים ? ב כל הצלעות שוות זו לזו מעויןדלתוןטרפז מלבןמקביליתריבוע ב ד יקה האם הקפתם שני סוגים של מרובעים ? מעויןדלתוןטרפז מלבןמקביליתריבוע גבא האלכסונים חוצים זה את זה, שווים זה לזה ומאונכים זה לזה . האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים חוצים זה את זה ומאונכים זה לזה . האלכסונים חוצים זה את זה ושווים זה לזה . מרובעים 137 שוב חישוב 5 . ארבעה ילדים מספרים על אלכסונים במרובעים . ב כ ל מ עוין האל כ סו נ ים מ או נ כ ים ז ה ל ז ה . ב כ ל ריבוע האל כ סו נ ים מ או נ כ ים ז ה ל ז ה . ב כ ל מ לבן האל כ סו נ ים חוצים ז ה את ז ה . ב כ ל מ קבילית האל כ סו נ ים שווים ז ה ל ז ה . רק אחד מהילדים טועה . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית