134 ב ד קו את עצ מ כ ם 1 . טופיה מתכוננת לנסוע במעלית . השלימו את החסר במקומות הצבועים בתכלת בכל סעיף . 2 . כמה פתרונות לכל אי-שוויון יש בקופסאות הנתונות ? סמנו את האפשרות המתאימה בכל תא בטבלה . האם כתבתם שני מספרים חיוביים ושני מספרים שליליים והשתמשתם ב ד יקה רק בשלוש ספרות שונות ? - < 14 15 - > 14 15 הקופסאות אין פתרון מספר סופי של פתרונות אין-סוף פתרונות אין פתרון מספר סופי של פתרונות אין-סוף פתרונות אין פתרון מספר סופי של פתרונות אין-סוף פתרונות אין פתרון מספר סופי של פתרונות אין-סוף פתרונות מספרים טבעיים וגם 0 שברים ומספרים מעורבים מספרים עשרוניים : סופיים ואין-סופיים מחזוריים ג כמה קומות ? א כמה קומות ? ד כמה קומות ? ב כמה קומות ? קומה 2 - קומה 1 קומה 3 - קומה לקו מ ה 2 - 5 . 53 לקו מ ה 4 לקו מ ה לקו מ ה 5 . 4 - ג . פעולות במספרים ממערכות שונות 124 כ תב סתרים - צורות ב מ קום מ ס פ רים 2 . לפניכם זוגות של תרגילים דומים . איזה מהתרגילים בכל זוג קל לכם יותר לפתור בעל פה ? פתרו רק אותו . א . 19 39 . = + + 5 0 396 19 38 = + + 5 0 396 ב . 1 4 . = - + # 873 0 2 58 1 4 = - + # 87 0 0 2 5...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית