ב . מערכות מספרים 111 מספרים טבעיים וגם 0 א אין-סוף > 38,000 מספר סופי פתרונותאין פתרון של פתרונות ב אין-סוף 15 < + 15 מספר סופי פתרונותאין פתרון של פתרונות ג אין-סוף 10 > 3 - מספר סופי פתרונותאין פתרון של פתרונות פ עילות ל כ ל ה כ יתה 3 . בכל פעם כותבים על הלוח אחד מאי-השוויונות האלה : 4 . כמה פתרונות שהם מספרים טבעיים או 0 יש לכל אי-שוויון ? הקיפו את האפשרות המתאימה . במדריך למורה יש הצעות לאי-שוויונות נוספים להרחבת פעילות 3 . כל תלמיד מחליט כמה פתרונות שהם מספרים טבעיים או 0 יש לאי-השוויון ומסמן בידיו כך : 3 > - 105 > - 301 > 4 + אם התלמידים מסמנים תשובות שונות, עליהם לדון בבחירותיהם עד שתתקבל החלטה משותפת . מספר סופיאין פתרון אין-סוף של פתרונות פתרונות ב . מערכות מספרים 112 הינה עוד קופסת קסמים – קופסת המספרים השלמים השליליים : . . . 3 - , 2 - , 1 - 5 . ענו על השאלות . א . מה המספר הגדול ביותר בקופסה ? ב . האם יש בקופסה מספר הקטן מכל המספרים האחרים שבה ? הסבירו : באילו אי-שוויונות מספר הפתרונות במספרים שלמים ( פעילות 6 ) שונה ממספר ד יון הפתרונות במספרים טבעיים וגם 0 ( פעילות 2 ) ?...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית