2 . טופקה נמצא מול המעלית . הקיפו או והשלימו את מספר הקומות שעליו לעלות או לרדת . אפשר להיעזר בישר המספרים . גב הד ד וג מ ה א לקו מ ה 12 - לקו מ ה 9 - לקו מ ה 8 לקו מ ה 5 - לקו מ ה 3 לקו מ ה 20 - כמה קומות ? כמה קומות ? כמה קומות ? כמה קומות ? כמה קומות ? כמה קומות ? קומה 1 13 קומה 10 - קומה 1 - קומה 8 - קומה 6 - קומה 20 א . מספרים מכוונים 103 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 13 - 9 - 14 - 10 - 15 - 11 - 12 - 10 9 7 6 5 4 3 2 81 0 3 . לאיזו קומה טופקה רוצה להגיע ? השלימו . 4 . באיזו קומה טופקה נמצא ? השלימו . א א ב ב כמה קומות ? כמה קומות ? כמה קומות ? כמה קומות ? קומה 2 קומה קומה 10 - קומה 5 5 8 5 לקו מ ה לקו מ ה לקו מ ה 10 - לקו מ ה 10 - א . מספרים מכוונים 104 5 . לפניכם פירוט הנסיעות במעלית ביום אחד בחודש נובמבר . השלימו את הנתונים החסרים והקיפו את כיוון הנסיעה . 6 . לפניכם קטעים מישרי מספרים שונים . השלימו את המספרים החסרים . היעזרו בישר המספרים . א ג ב ד 0 3 - 3 - 4 - 8 4 4 8 מספר הקומותכיוון הנסיעהקומת היעדקומת ההתחלה 2 - 7 - א 20 - 2 ב 5 - 25 - ג 311 - ד 5 7 - ה 5 7 - ו 17 0 ז 25...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית