א זמן ארגזים ( בשעות ) 21 40 מכונת המסטיקים מייצרת ארגז מסטיקים בשעתיים . כמה ארגזי מסטיקים המכונה מייצרת ב- 40 שעות ? ב זמן ארגזים ( בשעות ) 51 . 1 10 מכונת הוופלים מייצרת ארגז ופלים בשעה וחצי . בכמה זמן המכונה מייצרת 10 ארגזים ? ג זמן ארגזים ( בשעות ) 51 1 מכונת הקרמבואים מייצרת ארגז קרמבואים ב- 5 שעות . בוקר אחד פעלה המכונה במשך שעה והתקלקלה לפני שהספיקה למלא ארגז שלם . איזה חלק מהארגז מילאה המכונה עד שהתקלקלה ? ד זמן ארגזים ( בשעות ) 16 במפעל יש מכונת סוכריות על מקל המייצרת 6 ארגזים של סוכריות בשעה . › יום אחד קיבל מנהל המפעל הזמנה לייצור 60 ארגזים של סוכריות על מקל . כמה שעות יש להפעיל את המכונה כדי לייצר כמות זו ? › בכמה זמן המכונה מייצרת ארגז אחד ? 1 . במפעל "הר של סוכר" כל מכונה עובדת בקצב קבוע . ענו על השאלות בעזרת הטבלאות . ב . בעיות הספק 92 א . כמה ארגזי קרמבו כל מכונה מייצרת בשעה ? השלימו : מכונה א מייצרת בשעה . מכונה ב מייצרת בשעה . מכונה ג מייצרת בשעה . ב . › לאיזו מכונה ההספק הקטן ביותר ? › לאיזו מכונה ההספק הגדול ביותר ? › מה היה ההספק של מכונת הקרמבואים המופיעה באיור ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית