20 . לירון ועידו יצאו זה לקראת זה ברכיבה על אופניים באותה השעה . כשיצאו לדרך היה המרחק ביניהם 120 ק"מ . המהירות של לירון הייתה 20 קמ"ש . המהירות של עידו הייתה 10 קמ"ש . א . › מה אורך הדרך שעבר עידו בשעה ? › מה אורך הדרך שעברה לירון בשעה ? › סמנו על גבי הציור היכן היה כל אחד מהם כעבור שעה . › מה היה המרחק בין השניים כעבור שעה ? ב . › סמנו בצבע אחר על גבי הציור לאן הגיע כל אחד מהם כעבור שעתיים . › מה היה המרחק בין השניים כעבור שעתיים ? ג . כעבור כמה שעות היה המרחק ביניהם 30 ק"מ ? ד . כעבור כמה שעות הם נפגשו ? בכמה קילומטרים התקצר המרחק בין השניים בכל שעה ? ד יון 21 . שתי מכוניות יצאו זו לקראת זו באותה השעה . המרחק ביניהן היה 400 ק"מ . מהירות האחת הייתה 40 קמ"ש ומהירות השנייה הייתה 60 קמ"ש . א . בכמה התקצר המרחק ביניהן כעבור שעה ? בכמה זמן התקצר המרחק ביניהן כעבור שעתיים מהרגע שיצאו לדרך ? ב . כעבור כמה שעות הן נפגשו ? 400 ק״מ אתגר לירון עידו 10 ק״מ 120 ק״מ א . בעיות תנועה 89 עובדות מעניינות על מהירות 22 . בחרו באחת התמונות וחברו שאלה הקשורה למידע המוצג בה . הציגו את השאלות בכיתה . פ עילו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית