ג . נעמי התבוננה במיקרוסקופ כזה בחרק שאורכו חצי מילימטר . מה היה אורכו בתמונה שנראתה במיקרוסקופ ? ד . נעמי התבוננה במיקרוסקופ כזה בחרק, ובתמונה שהתקבלה אורכו היה 10 ס"מ . מה אורך החרק במציאות ? ג . מדענית התבוננה במיקרוסקופ כזה בחיידק שאורכו מאית מילימטר . מה היה אורכו של החיידק בתמונה שנראתה במיקרוסקופ ? ד . מדען התבונן במיקרוסקופ כזה בחיידק נדיר, ובתמונה שהתקבלה אורכו היה 1 ס"מ . מה אורך החיידק הזה במציאות ? במיקרוסקופ במיקרוסקופ ( בסנטימטרים ) במציאות ( במילימטרים ) ( במילימטרים ) 1 מ״מ 400 מ״מ ס״מ 5 . 0 מ״מ מ״מ ס״מ 25 . 0 מ״מ מ״מ ס״מ 1 . 0 מ״מ מ״מ ס״מ 05 . 0 מ״מ מ״מ ס״מ 2 . יש מיקרוסקופים שמידת ההגדלה שלהם היא . א . מה קנה המידה המתאים להגדלה פי 400 ? : ב . השלימו את הטבלה כך שתתאים למיקרוסקופ כזה . 400 # ו . המיקרוסקופ 66 ב ד א ג ה 3 . לפניכם תצלומים של עצמים שונים בהקטנה או בהגדלה . בכל סעיף הקיפו הגדלה או הקטנה וכתבו את קנה המידה . דובדבנים משקפת חתול גרגיר תירס הגדלה / הקטנה פי 4 קנה המידה : הגדלה / הקטנה פי 9 קנה המידה : הגדלה / הקטנה פי 5 קנה המידה : הגדלה / הקטנה פי 2 קנה המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית