2 . א . סרטטו תרשים של החדר שלכם על עמוד שלם במחברתכם : › החליטו אילו פריטים אתם רוצים לסרטט . › מדדו את החדר ואת כל הפריטים שהחלטתם לסרטט . › קבעו את קנה המידה של התרשים ( הביאו בחשבון את גודל החדר ואת גודל הדף ) : : ג . כעת סרטטו במחברתכם תרשים של החדר שלכם בקנה מידה אחר . › מה קנה המידה של התרשים החדש ? › הוסיפו לטבלה שבסעיף ב טור וכתבו בו את המידות המתאימות לתרשים החדש . › מה הקשר בין מידות האורך של כל פריט בתרשים הראשון למידות של פריט זה בתרשים החדש ? ב . השלימו את הטבלה לפי התרשים של החדר שלכם . בתרשיםבמציאות 1 ס"מקנה המידה מידות רצפת ס״מ, ס״מ ס״מ, ס״מ החדר ס״מ, ס״מ ס״מ, ס״ממידות המיטה ד . סרטוטים בקני מידה שונים 61  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית