א . כמה קילומטרים במציאות הם סנטימטר אחד במפה של אופיר ? ב . כמה קילומטרים במציאות הם 8 ס"מ במפה של אופיר ? ג . כמה קילומטרים במציאות הם 3 ס"מ במפה של אופיר ? ד . אם המרחק בין שני יישובים במפה של אופיר הוא 30 ס"מ, מה המרחק בין היישובים האלה במציאות ? 3 . אופיר נסע לטייל בגליל ונעזר במפה שקנה המידה שלה הוא 150,000 : 1 . ענו על השאלות בעזרת הטבלה שלמטה ובעזרת חישובים מתאימים . במפה שאלה במציאות ( בסנטימטרים ) במציאות ( בסנטימטרים ) ( בקילומטרים ) ק״מ 150,000 ס״מ 1 ס״מא ב ג ד מ ושית הבלשית סדרן הרכב מחלק לחייזרים הממוספרים חלליות ממוספרות . בכל יום הוא קובע איזו חללית יקבל כל חייזר על פי כלל אחר . גלו מה הכלל והשלימו . היום כ ל חיי ז ר יקבל חללית ל פ י ה כ לל ה ז ה : 5 1 9 2 13 3 17 4 21 100 10 6 5 סדרן רכב ג . קנה מידה במפות 56 במפה של גיל במציאות ( בסנטימטרים ) במציאות ( בסנטימטרים ) ( בקילומטרים ) ק״מ 500,000 ס״מ 1 ס״מקנה המידה ירושלים - פתח תקווה חדרה - עין גב אילת - מטולה 11 ס״מפתח תקווה - חדרה 96 ס״מעין גב - אילת 4 . הינה לוח מרחקי נסיעה בין יישובים שונים בארץ . בהמשך הפעילות תשלימו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית