ג . היעזרו בטבלה שבסעיף א וענו . › בדגם מסוים ב״פארק מיני ישראל״ נמדד חלון שרוחבו 3 ס"מ . מה רוחב החלון במציאות ? › ב״פארק מיני ישראל״ רוצים לבנות דגם של סולם . גובהו של הסולם במציאות הוא 150 ס"מ . מה יהיה גובהו של הסולם בדגם ? › גובהו של דגם של בניין ב"פארק מיני ישראל" הוא 8 ס"מ . מה גובהו של הבניין במטרים במציאות ? מטר . 3 . לפניכם נתונים על דגמים שונים ב"פארק מיני ישראל" . השלימו את המידות החסרות . א . מגדל המאיץ גובה הדגם : 228 ס"מ קנה המידה : 25 : 1 גובה מגדל המאיץ במציאות הוא ס"מ, שהם מטר . חישובים : מגדל המאיץ במכון ויצמן ברחובות מאיץ היונים הכבדים על שם קופלר ידוע כאחד הסמלים הארכיטקטוניים הבולטים של המכון . המאיץ שימש בעבר לחקר המבנה של גרעין האטום . כיום המאיץ משמש גם מדענים מתחומים אחרים, החל בארכיאולוגיה ובמחקר מוצא האדם וכלה בחקר החלל . במציאותבדגם קנה 25 ס"מ 1 ס " מ המידה גובה ס"מ 228 ס"מ המגדל ב . קנה מידה ב״פארק מיני ישראל" 50 אורך בניין הכנסת במציאות הוא מטר . גובה בניין הכנסת במציאות הוא מטר . חישובים : דגם הכנסת בגבעת רם בירושלים משכן הכנסת הוא בית הנבחרים של מדינת י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית