בא סוכריות סוכריות אדומות ירוקות 279 בשקית היחס המצומצם סוכריות סוכריות אדומות ירוקות 1615 בשקית היחס המצומצם 2 . בכל סעיף מתוארת שקית של סוכריות ירוקות וסוכריות אדומות . מה היחס המצומצם בין מספר הסוכריות הירוקות למספר הסוכריות האדומות ? ד וג מ ה 18 סוכריות ירוקות 12 סוכריות אדומות דג סוכריות סוכריות אדומות ירוקות 810 בשקית היחס המצומצם סוכריות סוכריות אדומות ירוקות 1220 בשקית היחס המצומצם וה סוכריות סוכריות אדומות ירוקות 3636 בשקית היחס המצומצם סוכריות סוכריות אדומות ירוקות 4100 בשקית היחס המצומצם א פ שר להשת מ ש בתב נ ית של 3 סו כ ריות ירוקות ו- 2 סו כ ריות א ד ו מ ות 6 פ ע מ ים . סוכריות סוכריות אדומות ירוקות 1218 בשקית היחס המצומצם 6 × 2 : 3 ב . יחס מצומצם 14 3 . תלמידי כיתות ה בבית הספר "תלמים" קטפו עגבניות ומלפפונים מגינת הירק שלהם והכינו מהם סלט ירקות . מה היחס המצומצם בין מספר העגבניות למספר המלפפונים בסלט של כל כיתה ? אפשר להיעזר בציורים במחברת . 7 עגבניות ו- 7 מלפפונים היחס המצומצם בין מספר העגבניות למספר המלפפונים הוא . 12 עגבניות ו- 2 מלפפונים היחס המצומצם בין מספר העגבניות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית