3 פרק בעלי חיים במדבר 4 פרק בעלי חיים נעים מסביבה לסביבה • מה למדנו ? | עמ' 46 - 47 • אקטיביזם | עמ' 48 סביבת המדבר מאופיינת בתנאים קיצוניים . לומדים כיצד בעלי החיים מתמודדים עם סביבה דלה במשאבים כמו צמחים ומשקעים . • משחק מסלול | עמ' 22 - 23 מביאים : קוביות משחק . • סיפורו של חוקר | עמ' 25 לומדים על בעלי חיים הנודדים מסביבתם לסביבה אחרת כדי להשיג את צורכי הקיום שלהם . מכירים את מחלקת העופות . • מחוץ לכיתה | עמ' 36 - 37 מביאים : מד - טמפרטורה, משקפת . • ספרות ילדים | עמ' 38 • פותרים בעיה | עמ' 39 - 41 מביאים : מכל קרטון ריק וחתוך, עלים יבשים, דבק, מקל, חבל, מזון ציפורים . • איזה פלא | עמ' 44 - 45 סיום חוברת 4 ש׳ 6 ש׳ פלא טבע מדריך למורה׀ 189  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית