הרחבה למורה הפירות של הצמחים בתמונה שונים זה מזה ; האבטיח הגדול מונח על הקרקע, הפלפלים שגודלם בינוני צומחים על שיח, הפולים של הצנונית קטנים וצומחים על הגבעול המרכזי . אנחנו אוכלים את פרי האבטיח והפלפל ( יש בתוכם זרעים ) ואוכלים את השורש המעובה של הצנונית . כל חלקי הצמח הירוקים ( ובעיקר העלים ) מייצרים סוכר בתהליך של פוטוסינתזה, כמזון וכמקור אנרגייה לתהליכי החיים של הצמח . : ם י חִ מָ צְ הַ פוּ בְּכָל י קִ הַ 2 . ם יִ מַ ם י טִ וֹלְ ק ם הֵ , ע וּבַצֶבַ ה בַּגֹדֶל, בַּצוּרָ ה זֶ מִ ה זֶ ם וֹנִי שׁ ם י חִ מָ צְ הַ . ת רוֹ פֵ וּ ם י חִ פְּרָ , ם וֹל, עָלִי ע , גִבְ ם י שִׁ וֹרָ שׁ שׁ יֵ ם ךְ לְרֻבָּ אַ הַפִּלְפֵּל צֶמַח הָעַגְבָנִיָה צֶמַח צֶמַח הָאֲבַטִיחַ ת צֶמַח הַצְנוֹנִי הַ ת אֶ פוּ בְּ - י קִ הַ הַ ת אֶ פוּ בְּ - י קִ הַ הַ ת אֶ פוּ בְּ - י קִ הַ הַ ת אֶ פוּ בְּ - י קִ הַ הַ ת אֶ פוּ בְּ - י קִ הַ ם י מִ וֹ ד ל בָ אֲ ם י נִ וֹ שׁ 13 שונים אבל דומים כדאי לפתוח בשיח כללי על דמיון ושוני . אפשר להתחיל בילדים עצמם ולבקש מהם לציין במה הם דומים ובמה הם שונים ולמי במשפחה הם דומים . בדיון על ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית