3 פרק סוגי צמחים 4 פרק צמחים בעונות השנה • מה למדנו ? | עמ' 46 - 47 • אקטיביזם | עמ' 48 לומדים על סוגים שונים של צמחים : עשבוניים, שיחים, ועצים . • מחוץ לכיתה | עמ' 33 נביטה, פריחה ושלכת הן תופעות מחזוריות המושפעות מעונות השנה . סיום חוברת 2 ש׳ 5 ש׳ פלא טבע מדריך למורה׀ 135  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית