3 פרק עונות השנה 4 פרק השמש סיום חוברת 3 ש׳ 4 ש׳ קושרים בין מאפייני מזג האוויר לעונות השנה . • שיר ילדים | עמ' 31 • מכינים את דגם עונות השנה עמ' 34 מביאים : טושים, מספריים, דבק . לומדים על השמש כחלק ממרכיבי הסביבה, וכגורם חשוב במזג האוויר ועונות השנה . • חוקרים בפעולה | עמ' 38 - 39 מביאים : 2 עציצים קטנים, אדמה, 10 זרעי שעועית מש, קופסת קרטון עם מכסה שעציץ אחד יכול להיכנס לתוכה . • למה יש חושך בלילה ואור ביום ? עמ' 42 מביאים : כדור קלקר, טוש, פנס, עיפרון . • מה למדנו ? | עמ' 46 - 47 • סיפורו של חוקר | עמ' 43 • אקטיביזם | עמ' 48 פלא טבע מדריך למורה׀ 81  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית