3 פרק חושים בעולם החי 4 פרק חושים וטכנולוגיה • מה למדנו ? | עמ' 46 - 47 • אקטיביזם | עמ' 48 לבעלי חיים ולצמחים יש חושים המסייעים להם בפעולות החיים . • משחק הזיכרון | עמ' 38 • איזה פלא | עמ' 38 - 39 מכשירים טכנולוגיים מגבירים את יכולתנו לקלוט מידע, לחקור ולהכיר טוב יותר את הסביבה . • זיהוי אותיות | עמ' 40 מביאים : זכוכית מגדלת . • סיפורו של ממציא | עמ' 44 סיום חוברת 3 ש׳ 2 ש׳ פלא טבע מדריך למורה׀ 27  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית