3 מודל ה - E 5 מודל תיאורטי ותיק בהוראת המדעים המציע למידה על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית וטיפוח הלמידה מתוך סקרנות, גילוי וחקר . המודל פותח בארה"ב על ידי צוות מפתחי תוכניות לימודים להוראת ביולוגיה ( BSCS ) וזוכה לשימוש נרחב בעולם . הפעילויות בחוברות פלא טבע בנויות על פי רצפים של חמשת השלבים במודל ה - E 5 : Engage • ( מעורבות ) - השלב הראשון הוא פעילות המעוררת עניין וסקרנות ביחס לנושא הנלמד . שלב זה מאפשר לחשוף ידע מוקדם של התלמידים ולאתר תפיסות שגויות . בעזרת הפעילות הפותחת את הנושא עולות שאלות שמובילות ללמידה באמצעות חקר וגילוי . • Explore ( גילוי וחקירה ) - בשלב זה הילדים עוסקים בפעילות לימודית חווייתית באמצעות חקר וגילוי . שלב זה משמש בסיס להבניית מושגים ומיומנויות הנדרשים על פי תוכנית הלימודים . • Explain ( הסבר ) - בשלב זה הילדים מגיעים להבנת הרעיונות המרכזיים של המושגים הנלמדים . • Elaborate ( הרחבה ) - כדי להעמיק את ההבנה של הילדים בנושא הנלמד, משולבות פעילויות הרחבה היוצרות הקשרים נוספים . • Evaluate ( הערכה ) - הפעילויות השונות מאפשרות למורים ולילדים להעריך את הבנת המושגים והמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית