2 . חשבו את השטח הכחול בכל סעיף . א ג ב ד 3 . סרטטו בתוך כל מלבן משולש ששטחו שווה למחצית שטח המלבן לפי המבוקש . השלימו את שטח המשולש שסרטטתם . אתגר השטח הכחול : סמ״ר חישוב : השטח הכחול : סמ״ר חישוב : השטח הכחול : סמ״ר חישוב : השטח הכחול : סמ״ר חישוב : שטח המשולש : סמ״רשטח המשולש : סמ״ר ב . משולש שאינו ישר זווית ואינו שווה שוקיים : א . משולש שווה שוקיים : 1 ס ״ מ 1 ס ״ מ ג . שטח של משולש 159 גב 4 . השלימו כל משולש ישר זווית למלבן . חשבו את שטח המלבן ואת שטח המשולש . א 1 7 סמ"ר . ב ד יקה אלה שטחי המשולשים, לא לפי הסדר : 4 סמ"ר, 15 סמ"ר, 2 שטח המלבן : סמ״ר שטח המשולש : סמ״ר חישוב : ד וג מ ה 1 ס ״ מ שטח המלבן : סמ״ר שטח המשולש : סמ״ר חישוב : שטח המלבן : סמ״ר שטח המשולש : סמ״ר חישוב : שטח המלבן : סמ״ר שטח המשולש : סמ״ר חישוב : 12 24 12 = 2 : 24 24 = 4 6 ג . שטח של משולש 160 6 . חשבו את שטח המשולש בשיטה של מיכל . ע ה מ ורה פ עילות ל כ ל ה כ יתה 5 . לפניכם משולש . גזרו שני משולשים כאלה משקף המשולשים שבחוברת האביזרים ( עמוד 18 ) ונסו להרכיב מהם מלבן ( יש לגזור את אחד המשולשים ) . א . מה שטח המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית