מצולע שכל הצלעות שלו שוות זו לזו וכל הזוויות שלו שוות זו לזו נקרא מצולע משוכלל . 2 . » סרטטו על רשת הנקודות מרובעים לפי המבוקש . » באיזה סעיף סרטטתם מרובע משוכלל ? א . מרובע שכל הצלעות שלו שוות באורכן אבל לא כל הזוויות שלו שוות בגודלן : מה סוג המרובע שסרטטתם ? ב . מרובע שכל הזוויות שלו שוות בגודלן אבל לא כל הצלעות שלו שוות באורכן : מה סוג המרובע שסרטטתם ? ג . מרובע שכל הזוויות שלו שוות בגודלן וכל הצלעות שלו שוות באורכן : מה סוג המרובע שסרטטתם ? ב . מצולעים משוכללים 107 א ג ב ד 3 . בכל סעיף בדקו אם המחומש משוכלל . סמנו V או X . היעזרו בסרגל ובשקף להשוואת זוויות . כל הצלעות שוות . כל הזוויות שוות . המחומש משוכלל . כל הצלעות שוות . כל הזוויות שוות . המחומש משוכלל . כל הצלעות שוות . כל הזוויות שוות . המחומש משוכלל . כל הצלעות שוות . כל הזוויות שוות . המחומש משוכלל . ב ד יקה האם מצאתם רק מחומש משוכלל אחד ? ב . מצולעים משוכללים 108 4 . » הקיפו את המצולעים המשוכללים . היעזרו בסרגל ובמד הזווית או בשקף להשוואת זוויות . מה הקשר בין מספר הצלעות, מספר קווי הסימטרייה ד יו ודרגת הסיבוב במצולעים משוכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית