2 . קחו ארבעה משולשים כאלה מחוברת האביזרים ( עמוד 3 ) ובנו מכל הארבעה את המצולע המבוקש בכל סעיף . סרטטו ציור סכמטי שלו . ב . ריבועא . משולש ד . מקבילית שאינה מלבןג . מלבן שאינו ריבוע ה . טרפז ש נ י הצ דד ים של כ ל מ שולש צבועים בצבעים שו נ ים, ו מ ותר להשת מ ש באי ז ה צ ד שרוצים . ב ב ב ב ח . בונים מרובעים ממשולשים 67 3 . קחו שני משולשים כאלה מחוברת האביזרים ( עמוד 3 ) ובנו משניהם מרובעים לפי המבוקש בכל סעיף . סרטטו אותם או הדביקו . א . בלי להפוך את המשולשים, בנו כמה שיותר מרובעים שונים בצבע ורוד . ב . הפכו את אחד המשולשים ובנו כמה שיותר מרובעים שונים כך שכל מרובע יהיה בשני צבעים : ורוד ואפור . • כמה מרובעים שונים הצלחתם לבנות בסעיף א ? • כמה מרובעים שונים הצלחתם לבנות בסעיף ב ? מה משותף לכולם ? מדוע כשמשתמשים בשני הצדדים של המשולש מתקבלים דווקא מרובעים מסוג זה ? ד יו ג ג ג ג ח . בונים מרובעים ממשולשים 68 1 . א . השלימו לטרפזים . ב . השלימו לדלתונים . ג . השלימו למעוינים . ב ד קו את עצ מ כ 69 2 . לפניכם מרובעים . ב מ רובע שבחרתי יש ז וג ז וויות ישרות ו ז וג צלעות מ קבילות והוא לא ריבוע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית