2 . לאילו מהמצולעים יש סימטרייה שיקופית ? סרטטו בהם את כל קווי הסימטרייה . אפשר להיעזר בשקף "מצולעים 1 " שבחוברת האביזרים ( עמוד 6 ) . אם אפשר לקפל צורה כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר, יש לה סימטרייה שיקופית . קווי הקיפול נקראים קווי הסימטרייה . ב מ שולש ה ז ה יש שלושה קווי סי מ ט רייה . קו סי מ ט רייה קו סי מ ט רייה » לאילו מהמצולעים בעמוד הקודם יש סימטרייה שיקופית ? הקיפו אותם . ב ד יקה האם מצאתם שני מצולעים שאין להם סימטרייה שיקופית ? האם בשיטה של מעיין יכולים להתקבל רק מצולעים שיש להם סימטרייה שיקופית ? ד יו א ד וג מ ה ב ה ד ג א . מצולעים - חזרה והעמקה 6 ד וג מ ה א ג 3 . » סרטטו בכל מצולע את כל האלכסונים היוצאים מהקודקוד המודגש . השתמשו בסרגל . ב » מה הקשר בין מספר האלכסונים שסרטטתם בכל סעיף ובין מספר הקודקודים במצולע ? » באילו מהסעיפים אחד האלכסונים שסרטטתם הוא גם קו סימטרייה ? , הדגישו את האלכסונים האלה . » נסו להסביר : מדוע בשני המצולעים האחרים אין אלכסון שהוא גם קו סימטרייה ? ון ס ל כ אל כ סון א אלכסון במצולע הוא קטע המחבר שני קודקודים שאינם על אותה צלע . שימו לב, אלכס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית