2 . שרון ושרונה לומדים בבתי ספר שונים . שניהם לומדים אותו מספר שעות בשבוע . בבית הספר של שרון בשבוע לימודים יש שישה ימים, ובבית הספר של שרונה בשבוע לימודים יש רק חמישה ימים משום שאין לימודים בימי שישי . סמנו את המשפט הנכון והסבירו . א . מספר שעות הלימוד הממוצע של שרון ביום בשבוע לימודים גדול ממספר שעות הלימוד הממוצע של שרונה ביום בשבוע לימודים . ב . מספר שעות הלימוד הממוצע של שרון ביום בשבוע לימודים קטן ממספר שעות הלימוד הממוצע של שרונה ביום בשבוע לימודים . ג . מספר שעות הלימוד הממוצע של שרון ביום בשבוע לימודים שווה למספר שעות הלימוד הממוצע של שרונה ביום בשבוע לימודים . הסבר : 3 . בעיתון דווח : 4 . המשקל הממוצע של ארבעה תינוקות שנולדו בשעתיים בבית החולים הוא 5 . 3 ק"ג . כתבו שתי אפשרויות שונות למשקלם של התינוקות . שימו לב : על המשקלים להיות הגיוניים . אפשרות א : ק״ג, ק״ג, ק״ג, ק״ג אפשרות ב : ק״ג, ק״ג, ק״ג, ק״ג בסורוקה : שיא לידות תינוקות ביממה 68 מה היה מספר הלידות הממוצע בשעה באותה יממה בבית חולים זה ? חישוב : ממוצע וחציון שוב חישוב 205 5 . המורה רצתה לדעת כמה זמן התלמידים מקדישים לשי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית