מ ושית הבלשית סדרן הרכב מחלק לחייזרים הממוספרים חלליות ממוספרות . בכל יום הוא קובע איזו חללית יקבל כל חייזר על פי כלל אחר . גלו מה הכלל והשלימו . 4 1 8 2 12 3 16 4 20 100 10 6 5 המספר של החייזר הוחלף בצורה . הקיפו את החללית המתאימה לו . + × 4 + 4 × 3 . בחקירת "שוד הגלידה הגדול" נעצרו שלושה חשודים ונבדקו מכשירי הטלפון שלהם . שושית הבלשית ראתה את העקבות של השודד, מדדה את הצעדים שלו ומצאה שהאורך הממוצע שלהם הוא 60 ס"מ . היא בדקה את הטלפונים הניידים של החשודים . מי השודד ? שושית הבלשית 60 ס״מ שודי 500 צעדים מרחק : 200 מטר פשעוני 800 צעדים מרחק : 400 מטר גנבי 500 צעדים מרחק : 300 מטר בטלפון הנייד יש מד-צעדים, המציג את מספר הצעדים ואת המרחק שהלך אדם ביום . הי ד עתם ב . בעיות כוללות 193 4 . הינה הנתונים שהציגו הטלפונים הניידים של יוחאי ושל גל בסוף יום שלישי . א . ביום רביעי הלך כל אחד מהם 2,000 צעדים . › מי מהשניים הלך מרחק גדול יותר ביום רביעי ? פי כמה ? הסבירו : › למי מהשניים יש צעד ארוך יותר ? פי כמה ? הסבירו : ב . ביום חמישי הלכו השניים את אותו המרחק . מי מהשניים הלך צעדים רבים יותר ביום ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית