ג שאלת הביניים : תרגיל הביניים : תשובה לשאלת הביניים : השאלה בבעיה : תרגיל : תשובה : בשתי השורות הראשו נ ות של ההו ד עה ששלחת י יש חיי כ נ ים . בשורות האחרות יש 20 מ ת נ ות, 5 מ ת נ ות בשורה . כ מ ה שורות יש בהו ד עה שלי ? כמה שורות של מתנות יש בהודעה שלי ? דפנה ד שאלת הביניים : תרגיל הביניים : תשובה לשאלת הביניים : השאלה בבעיה : תרגיל : תשובה : בהו ד עה ששלחת י יש 15 ס מ לים . בשורה הראשו נ ה יש 6 חיי כ נ ים, ובשורות האחרות יש רק לבבות, 3 לבבות ב כ ל שורה . כ מ ה שורות של לבבות יש בהו ד עה שלי ? ענבר א . בעיות דו-שלביות ובעיות רב-שלביות 181 ה שאלת הביניים : תרגיל הביניים : תשובה לשאלת הביניים : השאלה בבעיה : תרגיל : תשובה : בהו ד עה ששלחת י יש 24 לבבות, והם מ סו ד רים ב- 4 שורות השוות באור כ ן . ב כ ל שורה יש 2 לבבות מ כ ל צבע . כ מ ה צבעים שו נ ים של לבבות יש ב כ ל שורה בהו ד עה שלי ? דניאל ו שאלת הביניים : תרגיל הביניים : תשובה לשאלת הביניים : השאלה בבעיה : תרגיל : תשובה : בהו ד עה ששלחת י יש 4 שורות של לבבות . ב כ ל שורה יש 8 לבבות, 4 לבבות מ כ ל צבע . כ ל צבע מ ו פ יע רק בשורה אחת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית