א ב 3 . בכל לוח יש ארבע נקודות אדומות . בחרו שלוש מהן וסרטטו ביניהן קטעים כך שתיווצר הזווית המבוקשת . סמנו כל זווית בקשת . 4 . בחרו שלוש נקודות על המעגל וסרטטו ביניהן שני קטעים כך שתיווצר הזווית המבוקשת . סמנו כל זווית בקשת . א זווית חדה ב זווית ישרה ג זווית קהה זווית ישרהזווית חדה ג זווית קהה זוויות 175 שוב חישוב 5 . סדרו את האותיות של הזוויות לפי גודל הזווית . ב דג 6 . היעזרו באומדן והקיפו את הגודל המתאים לכל זווית . האם סכום גודלי הזוויות שהקפתם הוא ° 360 ? ב ד יקה א ° 70 ° 200 ° 100 ° 170 ° 45 ° 20 ° 85 ° 95 ° 100 ° 60 ° 80 ° 30 ° 190 ° 155 ° 230 ° 110 הזווית הזווית הגדולה ביותר הקטנה ביותר ג דב א זוויות 176 שוב חישוב 7 . א . לפניכם סרטוט של ריבוע ושל משולש שווה צלעות שיש להם צלע משותפת . כתבו את הגודל של כל זווית ונמקו את תשובותיכם . גודל הזווית הכתומה : נימוק : גודל הזווית האדומה : נימוק : גודל הזווית הכחולה : נימוק : האם סכום גודלי הזוויות שכתבתם הוא ° 210 ? ב ד יקה האם סכום גודלי הזוויות שכתבתם הוא ° 300 ? ב ד יקה גודל הזווית האדומה : נימוק : גודל הזווית הכתומה : נימוק : גודל ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית