3 . » כתבו כל שבר כמספר עשרוני בעזרת תרגיל חילוק במאונך . בא » כתבו כל שבר כמספר עשרוני על ידי הרחבת המכנה ל- 10 , ל- 100 או ל- 1,000 . » האם קיבלתם את אותן התוצאות בשתי הדרכים שבחלק הראשון והשני של הפעילות ? 1 40 ג = 1 20 א = 3 8 4 ד = ב = 50 3 = 20 15 . 0 = 20 : 3 1 20 = 4 50 = דג 1 = 40 3 8 = ד וג מ ה 510 001 - 0 02 001 02003 - ה . כתיבת שבר כמספר עשרוני 165 2 כמספר עשרוני . 4 . גיא רצה לכתוב את השבר 3 הוא כתב את תרגיל החילוק המתאים, = 3 2 : , במאונך והתחיל לפתור . מספר עשרוני מחזורי עם ה מ ורה אם ימשיך גיא לפתור את תרגיל החילוק, ד יון כמה שורות הוא יצטרך בדף ? • האם התוצאה שקיבלתם במחשבון היא מספר עשרוני מחזורי ? ד יון • כיצד הגיע המחשבון לתוצאה זו ? . . . . 2 3 התוצאה היא : = 666 0 שלוש הנקודות מציינות שהספרה 6 חוזרת אין-סוף פעמים . 30002 - 6660 81 02 - 81 02 81 2 - מספר עשרוני שיש בו ספרות החוזרות בסדר קבוע נקרא מספר עשרוני מחזורי, והספרות החוזרות נקראות מחזור . במספר עשרוני מחזורי יש כמה דרכים מקובלות לסמן את הספרות החוזרות . לדוגמה : . . . . . ) ( או 2 3 = = 6 0 666 0 . . . . ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית