תרגיל עזר כופלים את המחלק ואת המחולק ב- = 2 . 0 : 105 35 . הינה דרך לפתור תרגילי חילוק מסוימים : כופלים את המחלק כך שיתקבל המספר 1 וכופלים גם את המחולק באותו המספר . דרכים נוספות לחלק מספרים עשרוניים א . השלימו . ב . פתרו באותה הדרך . 36 . הינה דרך נוספת לפתור תרגילי חילוק מסוימים : משתמשים בפילוג . א = 5 : 5 . 35 ב = 3 : 09 . 15 ג = 7 : 7 . 140 ד = 25 : 75 . 150 פתרו . ד רך ל פ תרון ד רך ל פ תרון תרגיל עזר כופלים את המחלק ואת המחולק ב- = 25 . 0 : 220 תרגיל עזר כופלים את המחלק ואת המחולק ב- = 5 . 0 : 10 = 1 : 2 ד וג מ ה = 4 : 4 . 24 1 . 6 = 4 : 4 . 0 + 4 : 24 4 . 0 + 24 1 . 0 6 ד . חילוק מספרים עשרוניים 158 37 . » פתרו את התרגילים שאתם יכולים לפתור בלי להיעזר בפתרון במאונך . א = 01 . 0 : 7 ז = 5 . 2 : 12 ב = 25 . 0 : 1 ח = 4 . 2 : 12 ג = 1 . 0 : 3 . 8 ט = 5 . 0 : 4 . 3 ד = 5 . 1 : 5 . 7 י = 25 . 0 : 5 . 0 ה = 4 . 0 : 4 . 82 יא = 01 . 0 : 1 . 0 ו = 2 . 1 : 36 . 72 יב = 25 . 1 : 5 » פתרו את שאר התרגילים . 38 . א . בתיק של נעמה יש 4 ספרים . אלה משקליהם : ספר מתמטיקה – 25 . 0 ק"ג ספר עברית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית